CAMA Redovisning

RÅDGIVNING

 

Ta hjälp av CAMA Redovisning när ditt företag är i behov av kvalificerad rådgivning i allt från ekonomiska frågeställningar till effektivisering. Vi finns tillhands för att sköta den löpande redovisningen men även för att ge råd kring företagets eventuella problem att ta sig vidare, ge förslag på hur rutiner kan förbättras och automatiseras och för att hitta nya möjligheter.


När du anlitar vår redovisningsbyrå kan du få hjälp med både ekonomisk rådgivning, nyckeltalsanalys, resultatbudget, budgetarbete, kassaflödesanalyser och andra typer av analyser efter ditt företags behov. Vi tittar på varje företags förutsättningar för att på bästa sätt hjälpa dig med att få företaget
att växa och att kunna göra större vinst genom att ta vara på de möjligheter som finns.


Vi är måna om en personlig relation med våra kunder vilket ger oss kunskap om dig och just ditt företag. Med god insyn i företagets ekonomi kan vi ge precis de tips och råd som passar ditt företag bäst för en optimal utveckling. Oavsett vilken typ av utmaning du står inför kan vi vara ditt stöd och
bollplank för idéer och investeringar.Redovisningskonsulter med bred kompetens

Om du är i behov av ekonomisk rådgivning finns vi tillhands på CAMA Redovisning. Vi är redovisningskonsulter med bred kompetens för alla behov som kan uppkomma för dig som driver företag, även om du är i uppstartsfasen eller planerar att starta eget. Hos oss kan du få hjälp med
ekonomisk rådgivning, effektiviseringar, ekonomisk styrning och uppstart av bolag.


Rådgivning för alla företag

När du behöver ekonomisk rådgivning är du välkommen till CAMA Redovisning oavsett bolagsform och storlek på företaget. Vi finns här både för enskilda firmor, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk- och ideella föreningar. Ska du starta företag kan vi även rådgiva dig i
val av bolagsform.


Ekonomisk rådgivning i Stockholm och på distans

Oavsett om du finns lokalt i Stockholm eller någon annanstans i Sverige kan du få hjälp med ekonomisk rådgivning på distans eftersom vi arbetar digitalt. Vi erbjuder även hjälp med nyckeltalsanalys, resultatbudget, budgetarbete, kassaflödesanalyser och andra typer av analyser som du har behov av i ditt företag. Tveka inte att kontakta oss för frågor och för att höra mer om hur vi
kan hjälpa just dig och ditt företag.